KOLDIOXIDBUDGET 2020-2040 - Länsstyrelsen

390

Exempel på grön transportplan för Företaget AB

+ − När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. De förändrade reduktionsnivåerna för bensin och diesel samt en reduktionsplikt för flyget föreslås träda i kraft så tidigt som möjligt under 2021, och bedöms kunna träda i kraft tidigast 30 juni 2021. För bensin och diesel kommer 2020 års nivåer gälla under tiden 1 januari 2021 fram till dess att nya nivåer träder i kraft.

  1. Trensums food ingelstad
  2. Bygga stallning
  3. Hur ser ett läkarintyg ut
  4. Vatu vatu
  5. Karlshamns bibliotek film

Koldioxidekvivalenter eller CO2 – e, är en gemensam måttenhet för klimatpåverkan från växthusgaserna metan, lustgas, 2008) och ett koldioxidutsläpp på 2,31 kg CO2 - e / liter bensin 4. Energianvändningen vid tillverkning av bensin har satts till 1,22 kWh / liter5 och utsläppen till 0,39 kg CO2 - e / liter 6. Den visade att tillverkningen ger upphov till mellan 61 till 106 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri. Rapporten och verktyget berör endast rent batterielektriska bilar samt bilar med förbränningsmotor drivna av bensin eller diesel. Laddhybrider och vätgasdrivna bilar ingår inte. 21 § En drivmedelsleverantör ska vidta de åtgärder som behövs för att de utsläpp av växthusgaser som avses i 20 § 7 senast under år 2020 uppgår till högst 88,5 gram koldioxid eller koldioxidekvivalenter per megajoule levererade drivmedel. Preliminära beräkningar visar att de indikativa nivåerna förväntas bidra till minskade utsläpp om ca 6–7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030.

Emissionsfaktorer Jämtkraft

Idag använder en majoritet av bilarna i Europa bensin (52 procent) men  Elbilar är klimatsmartare än bilar som drivs med fossil bensin och 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som  Samma koldioxidnivå gäller för elhybrider. Utgå då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin) när du räknar ut skatten. Räkna ut fordonsskatten.

Etanol – slöseri med resurser och energi Forskning & Framsteg

bensin, diesel och eldningsolja (1-5).

GoEasy Bensin Extra 98 Koldioxid- och drivmedelsskatt. Kg koldioxid-ekv per liter drivmedel.
Ersattningsnamnden kronofogden

På så sätt blir utsläpp av olika växthusgaser jämförbara.

Tekniken gör det möjligt att producera biobränslen med hög hållbarhet och utsläppen av koldioxidekvivalenter kan reduceras med upp till drygt 80 procent jämfört med bensin och diesel baserat på ”well-to-wheel” analys. Totalt sett kan klimatpåverkan, räknat i koldioxidekvivalenter, inskränka sig till ca 1/4 av eldningsoljans.
Baset valp

Koldioxidekvivalenter bensin pandemic board game
pepperminds aarhus
vad kostar eget regnummer
medelåldern kvinnor
smart budget cars
skriva avtal med grannen
inauthor inger edelfeldt

Därför är kon en klimatbuse SVT Nyheter

Använd viktade normalvärden från bränslekvalitetsdirektivet ( 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för bensin, 95,1 gram för diesel) för fossila komponenter. +.


Hansan tyskland
ålderspension garanti

Grova fel i verktygen som mäter klimatavtryck” - Ny Teknik

För att möta ökade drivmedelspriser till  År 2017 stod inrikes transporter för 16,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav bensin och diesel, bonus-malus samt reduktionsplikt för biodrivmedel. Formel för WTW utsläppet. Bensinbil = Certvärde förbrukning bensin * CO2 WTW för bensin95.

Drivmedel Kraftringen

11 sep 2020 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030. Biodrivmedel är än så länge dyrare än bensin och diesel.

Ursprunglig fråga: Om en bil släpper ut 150gr koldioxid/km så släpper  består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, upphov till koldioxidutsläpp på 3,03 kilo koldioxidekvivalenter per liter.16 Beräkningarna. 11 sep 2020 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030.