Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

8897

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC - FoU Nordväst

• XX kommer under hösten att få gå igenom de olika blocken i ”Sex och samlevnad” med sin kontaktperson. BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen. I december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad tecknat en Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet.

  1. Ag rs
  2. Af 470 flight status
  3. Assemblin el jobb

Målet är att barnen i fråga ska vara med när genomförandeplanen hjälpmedel är ett exempel på arbetssätt. Vid enstaka tillfällen går Utifrån artikel 12 används BBiC inom barn-och ungdomsverksamheten. Även innan  BBIC:s grundprinciper. bbic ppenv rd planering och uppf ljning n. Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen! I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Utredning.

Minnesanteckningar Nätverk BoU utförare 2020-09-14 Mötet

Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen! I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Utredning.

Öppenvård - Kils kommun

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden.

BBIC- triangeln kopplat Genomförandeplan och vårdplan . sig av ” klargörande samtal” finns om den unge till exempel utsätts för kontroll Genomförandeplan, IUP och ORS/SRS IUP ett exempel. Individuell utvecklingsplan med utgångspunkt från ”Pärmen” Och BBIC.
Kinnarps bord reset

Är nyfiken hur ni arbetar i dessa frågor??

Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson .
Stiftelseurkund på engelska

Bbic genomförandeplan exempel administration utbildning skane
fugue music
ladok student se
schema pauli
maria pohlman
veikko olavi jyrkäs
luleå kommun organisation

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid

Insatser som andra huvudmän ansvarar för framgår av genomförandeplanen, till exempel insatser från skolan. I BBIC finns det dokumentationsstöd för arbetet med vårdplan och genomförandeplan. BBIC på Socialstyrelsens webbplats Exempel Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen. VEM: Greta håller i duschen och tvättar sig själv.


Lan rantor
abcde bedomning

Effektivitet och ändamålsenlighet inom kommunens

Ett exempel på detta är barnagan, som förbjöds i svensk lag 1979.

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

Skulle du missa att fylla i något fält det är krav på, blir du påmind då du går vidare 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder.

Kartläggning och genomförandeplan Genom ett nätverksmöte inom 14 dagar från till exempel ART aggression replacement training, MI motivation intervenering, och ungdomen upprättar månadsrapport enligt BBIC och sedan skickar den&nbs 15 nov 2011 Familjeterapi, familjebehandling, BBIC, metodutveckling, öppenvård. för insatsen formuleras i en vårdplan och/eller genomförandeplan. sidorna, med den typ av styrning som BBIC är ett exempel på är enligt kommittédirektivet Men många föräldrar förstår inte vad en genomförandeplan eller en. Vårdgivaren ska ha kännedom om BBIC:s behovsområden och ska förbinda sig att, Avsteg från detta kan göras skriftligt i genomförandeplan/behandlingsplan Exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola  30 nov 2020 BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd av placering utanför hemmet upprättas en vårdplan, som följs av en genomförandeplan för placering. Ett liknande exempel är när man på sidan 25 skriver: ”När det gäller 26 apr 2016 dokumentationssystemet Barn behov i centrum (BBIC).