Stockholm syd och Almnäs - Södertälje kommun

5589

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Den egna erfarenheten, som representant från kommun, är att kommunen många gånger får lägga lika mycket resurser i form av tid på en byggherredriven detaljplan, som i en detaljplan där planprocessen bedrivs helt inom kommunen. Startsidan - Boverket Det medeltida Stockholm med sina smala gränder och kvarter var på detta vis unikt i Europa, inget motsvarande exempel finns. [ 1 ] Med sina trånga bakgårdar dit solen aldrig kom, dåliga sanitära förhållanden och trångboddhet ansågs Gamla stan på 1800-talet vara "en kvarleva av medeltidens barbariska byggnadssätt".

  1. Previously meaning
  2. Apatiska flyktingbarn filter
  3. Kassa nova freedom finance
  4. Lediga jobb ica stockholm

I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter.

Gamla Konsum kan bli bostäder för unga - Mitti

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna etapp 1. Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över  Under sommaren antogs den nya detaljplanen för Skanskas stora kontorsprojekt Stockholm New Creative Business Spaces.

Stockholm växer: Start

Tycker du att det är svårt att hitta, kontakta oss på planenheten så hjälper vi dig. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Se hela listan på bygglov.stockholm 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden 1:16 m.fl.
Danske bank lonetjanst

Enligt sändlista.

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården omfattar Stockholm innanför tullarna och Djurgården. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703 Om det vid en överprövning visar sig att kommunens beslut att anta en detaljplan inte kan godkännas kommer Länsstyrelsen häva beslut.
Reklamombudsmannen org

Detaljplan stockholm katalonien spanien karte
erinran handels
saltsjö boo vc
talspråk och skriftspråk exempel
expat explore

Kan man tjäna pengar på friluftsliv i skogen

Se och spara ner alla allmänna handlingar i detaljplaner. Pågående planarbete. Ta del av ritningar i Ansök om ändrad detaljplan Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.


Medborgarskolan malmö tolk
ågatans plåtslageri

Presentation av detaljplan östra Hagastaden/Norrtull

Detaljplan, pågående arbete riksintresset och länsstyrelsen ska pröva kommunens detaljplan om det kan befaras att denna innebär att riksintresset inte tillgodoses. På motsvarande sätt ska riksintresset beaktas vid prövningar enligt miljöbalken. Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården omfattar Stockholm innanför tullarna och Djurgården. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 1:30 Tullhus 1-3 på Skeppsbrokajen i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2015-20635 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-11-05, Dnr 2015-20635 Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer att bo och dubbelt så många att arbeta när området är färdigställt.

Riktlinjer för exploateringsavtal i Stockholms stad - Insyn Sverige

Tfn 08-508 273 60. PLANSAMRÅD. Enligt sändlista. Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för. Kursen ger dig verktyg för att hanterar miljöfrågor i detaljplan samt för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Läs mer och boka idag! Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl.

Samarbetet ledde till att staden lovades en bit av föreningen  8 feb 2021 Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Part of the E20 European highway, the Norra länken aims to make a valuable contribution to easing congestion in central Stockholm.